Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie & training
 

De wijsheid van het lichaam

Ons lichaam is eigenlijk een hoogontwikkelde bio-computer, door miljoenen jaar gevormd, die nu de basis vormt van ons menselijk (over)leven. Onze biologische instinctieve intelligentie is enorm. In onze cultuur zijn we geneigd impulsen die uit ons lichaam komen niet als intelligent te beschouwen. Denk aan gapen, boeren, spontane gebaren, trillen en geluiden, dit zijn uitingen van ons lichaam die we geneigd zijn te onderdrukken. Maar al deze instinctieve uitingen zijn gemaakt om ons leven te dienen. Ze zijn een bijdrage en geven vorm aan ons vermogen onszelf te reguleren. En een gezonde regulatie draagt bij aan een gevoel van veiligheid, tevredenheid en verbondenheid.

👉 Wat zou er veranderen als we bewust samen zouden werken met onze instinctieve erfenis bij traumatische stress?


De zoektocht naar veiligheid
Het autonome zenuwstelsel is de basis voor onze beleving van veiligheid en onveiligheid. Deze neuro-sensitieve therapie maakt gebruik van kennis over het autonome zenuwstelsel door lichaamsgerichte aandachtstraining vanuit de polyvagaaltheorie. Door de polyvagaaltheorie kunnen we verklaren hoe en waarom lichaamsbewustzijn werkt. Veiligheid is essentieel voor het gevoel het leven aan te kunnen, stress te verwerken en veerkrachtig te kunnen reageren op uitdagingen. Dankzij de polyvagaal theorie, Stephen W. Porges  leer je begrijpen hoe het zenuwstelsel, en heel precies Nervus Vagus (de tiende hersenzenuw), zorgt voor veiligheid, wederkerigheid en verbinding. Je krijgt inzicht in de intelligentie van onze instinctieve erfenis die door miljoenen jaren heen gevormd is.


Soepel leren omgaan met uitdagingen en tegenslag in leven


Als we in balans zijn zorgt ons autonome zenuwstelsel ervoor dat we actief en levendig kunnen zijn, en dat we ook weer tot rust en ontspanning kunnen komen. We ervaren een soort ‘levensgemak’, waarin we soepel kunnen omgaan met uitdaging en tegenslag. Soms raken we uit balans door werkdruk, zorg, verlies of ingrijpende ervaringen. Als we langdurig dagelijkse stress ervaren zonder ruimte voor rust en herstel raakt het natuurlijke ritme van ons zenuwstelsel verstoord. Door kennis over de werking van ons autonome zenuwstelsel weten we neuro-sensitief te navigeren naar integratie van stress en het herstellen van balans.


Breintraining: wat leer je door neuro-sensitieve educatie in de therapiesessies?


💫 Je word je bewuster van de automatische signalen van stress en herstel in het lichaam
💫 Je leert deze signalen op te merken en soepeler te navigeren tussen activiteit & rust
💫 Vanuit een basis van veiligheid kunnen ook intensere gevoelens worden verwerkt
💫 Je ontwikkelt je vermogen om vanuit meer rust om te gaan met jezelf en anderen

💫 Je ontwikkelt veerkracht en ervaart daardoor de kleine dingen én het goede van het leven meer

 
E-mailen
Bellen
Map
Info