Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie & training
 

Integrale therapie

"Bomen, hoe goed ze ook zijn geworteld, vallen soms om vanwege hun onbuigzaamheid door windstoten.

Maar Confucius merkte op dat ‘als de wind waait, het gras buigt’. 

Het aanpassingsvermogen aan de omgeving speelt dus een grote rol bij het overleven"

(uit Buigend Gras - autobiografie Mariet Rutten)


Integrale therapie is een kortdurende begeleidingsvorm die mensen terug in hun kracht of oorspronkelijke natuur zet en die ervan uitgaat dat een persoon de wijsheid, kwaliteiten én eigenschappen bezit die nodig zijn om zelf aan de klachten, of het probleem waar hij of zij last van heeft te werken.  De cliënt heeft zelf voldoende hulpbronnen ter beschikking om aan een oplossing te werken en is zich daar vaak onvoldoende bewust van door de stress die hij of zij (on)bewust ervaart of waar men zich gevoelsmatig voor heeft afgesloten.

 

Als integraal therapeut leer ik mensen die bronnen in zichzelf te (her)ontdekken. Hiervoor gebruik ik allerlei technieken en interventies uit verschillende psychologische stromingen. Gemiddeld zijn daar tussen de 5 en 10 gesprekken voor nodig.


Integrale therapie werkt op bewust en op onbewust niveau en gaat ervan uit dat mensen herstel en groei zélf kunnen bewerkstelligen. Uitgangspunt zijn de problemen of klachten die in het hier en nu spelen, maar soms kan uit de loop van de gesprekken blijken dat oorzaken dieper in het verleden liggen. Dit oorzaken onderzoeken we samen, op een veilige en luchtige manier binnen de eigen grenzen, zonder in de ervaring terug te hoeven gaan om aan herstel te werken. En vanuit veerkracht kan de cliënt leren (h)erkennen, reguleren en integreren.
De hele mens wordt daarbij in ogenschouw genomen, waarbij ook met het systeem waarin hij of zij leeft en functioneert rekening wordt gehouden. Deze sociale omgeving is belangrijk en ook de manier waarop iemand het eigen welzijn beleeft, kan een grote rol spelen, evenals de RUIMTE die hij of zij daarin nodig heeft en/of (onvoldoende) ervaart. Soms ontbreekt letterlijk de beweging in leven of lichaam.


Kortom: jij, een compleet en uniek individu staat centraal in een voor jou op maat gemaakte begeleiding, waarin je zelf aan de slag gaat om - ondanks de tegenslagen in je leven - te leren groeien in bewust zijn, standvastig te zijn en buigen in de wind. In de realisatie dat je leven NU geleefd wordt en jouw weg tot nog toe niet voor niets is geweest en je hét achter je kunt leren laten. 


Trauma sensitieve therapie (lichaamsgericht)
Lichaamsgerichte trauma sensitieve therapie is een specialisatie binnen de integrale therapie met als basis werkwijzen uit de Polyvagaal Theorie, Mindfulness, Traumarelease door zelfcompassie van Bessel van der Kolk en Peter Levine. Voor meer info klik hier

 
E-mailen
Bellen
Map
Info