Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie & training
 

Therapie | MBP-Coaching

 

Voor welke klachten of problemen?

Fysiek
Pijn, druk, stress, ontstekingen, vermoeidheid, slaapstoornissen, hyperactiviteit, onrust, huiduitslag, jeuk, hyperventilatie, hoge bloeddruk, wondheling, buikklachten, hoofdpijn, chronische ziekten en psychosomatische klachten, SOLK/ALK en bij onbegrepen klachten.


Geestelijk/emotioneel

 • Piekeren, concentratieproblemen.
 • Het verminderen, leren omgaan met of doorleven van spanning, angsten, onverwerkte emoties en gevoelens, stress, laag zelfbeeld, onzekerheid, burn-out, somberheid.
 • Problemen én communicatie binnen partner- en familierelaties, werk, sociale omgeving en/of bij de opvoeding;
 • Moeite met grenzen ervaren, grenzen stellen, assertief zijn of voor jezelf opkomen, overmatig pleasen, fawn, zelfverlies.


Psychotrauma

 • Verwerkingsproblemen, herbelevingen na ingrijpende/traumatische ervaringen.
 • Verlies-/rouwverwerking, bijv. na echtscheiding, bij ernstige ziekte of overlijden, na zelfdoding. 
 • Complexe rouw. Mindfulness bij rouw.
 • Alcoholmisbruik en de gevolgen daarvan (als partner, ouder en/of kind).
 • Seksueel misbruik en de invloed daarvan op je verdere leven.
 • Dissociatie van lichaam en geest, veiligheid in jezelf leren ervaren en lichaamsgericht oude pijn toelaten.
 • Mishandeling (fysiek, verbaal) en de emotionele gevolgen daarvan als volwassene.
 • Emotionele verwaarlozing en mishandeling, 
 • Jezelf terug hervinden na een contactbreuk met een narcist (ouder, partner, kind).
 • Uitsluiting. Een ongewenst kind zijn en de latere gevolgen als volwassene. Anders zijn. Intersekse.


Bewustwording en zelfinzicht creëren in?

 • Overlevingspatronen, overtuigingen, stress- en afweermechanismen.
 • Emotie-eten bij leegte of energieverlies, eenzaamheid (ook als aanvulling op Gli-traject)
 • Innerlijke leegte, geluk en levensinvulling.
 • Jouw eigenheid én kwetsbaarheid.
 • Zicht krijgen op de (pijn)signalen van je lichaam en ontspanning.
 • Omgaan met en komen tot acceptatie van chronisch ziek zijn.
 • Omgaan met andermans beknellende ego-delen (bijv. manipulatie, dominantie)
 • Omgaan met narcisme in relaties en jouw grenzen.
 • Communiceren vanuit je eigen gevoel – authentiek durven zijn en eigen waarden.
 • De draad van het leven weer oppakken na (ernstige) ziekte en/of trauma.
 • Leven met gevoelig zijn, hoogsensitiviteit (HSP) en/of paranormale begaafdheid.
 • Verhogen weerbaarheid en grenzen als hoogsensitief (HSP) kind en/of volwassene.
 • Aardse gebondenheid leren vinden en aanvaarden,
 • Evenwicht (her)vinden in Licht én Schaduwzijden van het leven.
 • Omgaan met levensverandering na een BDE (BijnaDoodErvaring).


Specialistische Geestelijke begeleiding - ambulant

 • Lichaamsgerichte behandeling bij dementie (3e/4e fase) bij onbegrepen gedrag (herbeleving, paniek) en stress gericht op levenscomfort door magnetiseren met als doel ontspanning en ontlading van stressgevoelens. 
 • Geestelijke begeleiding in laatste levensfase gericht op complexe rouw via zelfcompassie door gesprek, pijnreductie en ontspanning (ambulante consulten: thuis, hospice, zorginstelling, ziekenhuis).
 • Rouw- en verliesbegeleiding, rouwtherapie.


Ook voor mij geldt een grens: ik behandel geen mensen met hartfalen, verslavingsproblematieken, borderline of bipolaire stoornissen.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info