Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie, coaching en training
 

Tarieven / Voorwaarden 2023

Behandeling op afspraak.

Consulten vinden plaats: fysiek in de praktijk, online via beeldbellen (AvG-proof) en/of ambulant.

Er wordt gewerkt volgens de eisen AVG en dossierplicht vanuit de WGBO, de WKKGZ en de Beroepscode.


De tarieven voor 2023 blijven gelijk aan die van 2022!


Energetische (gespreks)therapie

TARIEVEN  2022

– Intakegesprek  € 90,- (standaard)   

– Intakegesprek (kort)  € 50,- / € 60,-


– Consult (30 min.)  € 45,-           

– Consult (45 min.)  € 60,-              

– Consult (60 min.)  € 75,-             

– Consult (75 min.)  € 90,-              

– Diepteconsult (90 min.)  € 100,-


MBP - psychosomatische coaching

– Intake en/of consult  € 90,- (VMBN 1 & register MBP therapeut-trainer)

- Intakegesprek (kort) € 50,- / € 60,-
- Opvolgconsult beeldbellen
€ 45,- tot  € 75,-  (na rato tijd)


Overig

– Telefonisch consult  € 20,- (per 15 min.)
– Ambulant consult € 85,- (1 uur) – in overleg*


*) exclusief 49 cent per kilometer reiskosten.


Facturatie/vergoeding

Facturatie per mail met Ideal-betaallink. Een ambulant consult dient ter plekke contant afgerekend te worden..
Vervolgconsulten worden altijd berekend na rato tijd!

Energetische therapie wordt (grotendeels) vergoed door meerdere zorgverzekeraars vanuit de aanvullende verzekering. Zie overzicht.


AvG - privacywetgeving

Als CAM-therapeute ben ik gehouden te handelen conform de AVG en wettelijke regelgeving.

Zie hiervoor o.a. de behandelovereenkomst (ontvangst voor intake) en toestemmingsverklaring.

Ook het beveiligd beeldbellen gebeurd onder de strikte voorwaarden van de AVG privacy wetgeving. Voor alle info zie privacy


Afzeggen afspraak

Niet tijdig afgezegde consulten worden in rekening gebracht, tenzij de afspraak telefonisch of per e-mail 24 uur van tevoren wordt geannuleerd.

LET OP: niet nagekomen afspraken (no-show) worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info