Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie, coaching en trainingen
 

Tarieven / Voorwaarden

Behandeling op afspraak.

Consulten vinden plaats: fysiek in de praktijk, online via beeldbellen (AvG-proof) en/of ambulant.


Energetische (gespreks)therapie

TARIEVEN  2021


– Intakegesprek  € 85,- (standaard)      
– Intakegesprek (kort)  € 42,50


– Kids-consult t/m 14 jaar (30 min.)  € 32,50


– Consult (30 min.)  € 42,50           

– Consult (45 min.)  € 55,-              
– Consult (60 min.)  € 70,-             
– Consult (75 min.)  € 85,-              
– Diepteconsult (90 min.)  € 100,- 


MBP - psychosomatische coaching

– Intake en/of consult  € 90,- (VMBN 1 & register MBP therapeut-trainer)

- Opvolgconsult beeldbellen € 40,00 tot  € 55,00 (na rato tijd)

- Intakegesprek (kort) € 50,-


Overig

– Telefonisch consult  € 20,- (per 15 min.)
– Ambulant consult € 75,- (1 uur) – in overleg*


*) exclusief 49 cent per kilometer reiskosten.


Contante betaling na afloop van het intakegesprek (geen pin aanwezig) of een ambulant consult.
Vervolgconsulten worden berekend na rato tijd en na afloop ontvang je een digitaal betaalverzoek en/of gefactureerd op rekening (per maand) aan cliënt. Betalingsregeling mogelijk!

Energetische therapie wordt (grotendeels) vergoed door meerdere zorgverzekeraars mits je aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Op de website van beroepsvereniging VVET vind je een actueel vergoedingsoverzicht.


AvG - privacywetgeving

De therapeute is gehouden te handelen conform de AVG en wettelijke regelgeving. Zie hiervoor o.a. de behandelovereenkomst (ontvangst voor intake) en toestemmingsverklaring. Ook het beeldbellen gebeurd onder de strikte voorwaarden van de AVG-privacywetgeving.


Afzeggen afspraak

Niet tijdig afgezegde consulten worden in rekening gebracht, tenzij de afspraak telefonisch of per e-mail 24 uur van tevoren wordt geannuleerd.


LET OP: niet nagekomen afspraken worden niet door de zorgverzekeraars vergoed.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info