Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie, coaching en training
 

Integratieve therapie

"Bomen, hoe goed ze ook zijn geworteld, vallen soms om vanwege hun onbuigzaamheid door windstoten.

Maar Confucius merkte op dat ‘als de wind waait, het gras buigt’. Het aanpassingsvermogen aan de omgeving speelt dus een grote rol bij het overleven"


(uit Buigend Gras - autobiografie Mariet Rutten)


Integratieve therapie is een kortdurende begeleidingsvorm, die ervan uitgaat dat een persoon de wijsheid, kwaliteiten én eigenschappen bezit die nodig zijn om zelf aan de klachten of het probleem waar hij of zij last van heeft te werken. 

De cliënt heeft zelf voldoende hulpbronnen ter beschikking om aan een oplossing te werken en is zich daar vaak onvoldoende bewust van.

Als integratief therapeut leer ik mensen die bronnen in jezelf te (her)ontdekken. Hiervoor gebruik ik allerlei technieken en interventies uit verschillende psychologische stromingen. Gemiddeld zijn daar tussen de 5 en 10 gesprekken voor nodig.


Integratieve therapie werkt op bewust en op onbewust niveau en gaat ervan uit dat mensen herstel en groei zélf kunnen bewerkstelligen. Uitgangspunt zijn de problemen of klachten die in het hier en nu spelen, maar soms kan uit de loop van de gesprekken blijken dat oorzaken dieper in het verleden liggen. Dit onderzoeken we samen, op een veilige en luchtige manier binnen de eigen grenzen, zonder in de ervaring terug te hoeven gaan om aan herstel te werken. En vanuit veerkracht kan de cliënt leren (h)erkennen, reguleren en integreren.
De hele mens wordt daarbij in ogenschouw genomen, waarbij ook met het systeem waarin hij of zij leeft en functioneert rekening wordt gehouden. Deze sociale omgeving is belangrijk en ook de manier waarop iemand het eigen welzijn beleeft, kan een grote rol spelen, evenals de RUIMTE die hij of zij daarin nodig heeft en/of (onvoldoende) ervaart.


Kortom: jij, een compleet en uniek individu staat centraal in een voor jou op maat gemaakte begeleiding, waarin je zelf aan de slag gaat om - ondanks de tegenslagen in je leven - te leren groeien in bewust zijn, standvastig te zijn en buigen in de wind. In de realisatie dat je leven NU geleefd wordt en je vechten tot nog toe niet voor niets is geweest en je dit proces achter je kunt leren laten. 

 
E-mailen
Bellen
Map
Info