Praktijk Mariet Rutten
Voor therapie, coaching en trainingen
 

traumatherapie en PTSS


Transpersoonlijke gesprekstherapie geeft zicht op wat er werkelijk leeft in een mens en is erop gericht om je mee te nemen naar de diepere lagen van je bewustzijn. Daarbij kunnen nieuwe inzichten ontstaan, ook m.b.t. patronen en gedragingen en oude problemen worden opgelost.

Veel psychische problemen worden veroorzaakt door onverwerkte ervaringen en emotionele trauma’s. Psychologische behandeling bijv. in combinatie met EMDR is niet altijd effectief of wordt als systemisch, onpersoonlijk of onveilig ervaren door mensen.


Psychotrama is het psychische letsel dat wordt opgelopen na een overweldigende of afschuwelijke gebeurtenis. Dit trauma speelt op wanneer de normale verwerking geen effect heeft en handelen niet meer lijkt te baten. In veel gevallen geeft het lichaam al langere tijd een signaal ter waarschuwing, wat vaak over het hoofd wordt gezien. Deze lichaamsgerichte therapievorm wordt ook ingezet bij restklachten na EMDR of een psychologisch traject.

Wat is het verschil? Door deze trauma’s in het gesprek ook vanuit de signalen die het lichaam geeft te onderzoeken en op te lossen wordt de emotionele balans weer hersteld en kunnen klachten verdwijnen. Het vereist van cliënten een wens tot verandering, voldoende mentale stabiliteit, een helder bewustzijn en enige affiniteit voor de transpersoonlijke benadering.


Luisteren naar de taal van het lichaam is een kunst!


Het dagelijks leven zorgt voor indrukken in beelden, gedachten, gevoelens en emoties óók op de ziel. Vaak door vele levens heen. Ergens onderweg kun je een stukje van jezelf verliezen of achterlaten voor je gevoel. (Zielsverlies genaamd en vanuit Sjamanistisch oogpunt een verlies van kracht.) Deze therapeutische benadering is heel anders dan andere reguliere of complementaire therapieën. Ieder mens heeft wel een ‘plaatje’ (innerlijk beeld) of lichamelijk gevoel bij een indrukwekkende of nare ervaring. Onder deskundige begeleiding van Mariet is het mogelijk om zelf contact te maken met deze plaatjes of gevoelens (soms alleen door een zachte hand op de pijnlijke plek) en daardoor kunnen verstoringen oplossen of verminderen.

Chaos en emotionele verwarring horen bij dit onderzoek, doorleven en pijnlijke emoties toelaten of doorvoelen kan effectief zijn, maar is niet strikt noodzakelijk.


Wanneer een trauma te groot is voor woorden vertelt het lichaam zelf zijn verhaal. Mariet luistert aandachtig en werkt veelal met innerlijke beelden, dat gaat vlot wanneer een cliënt zich veilig genoeg voelt om zich open te durven stellen. De verstoringen die daarin zichtbaar zijn worden onderzocht, opgeruimd en (los)gelaten naar behoefte van cliënt. Rekening houdend met persoonlijke ruimte, grenzen en in volledige eigen vrijheid.


Inzicht in oorzaak en gevolg van klachten

brengt een ander zicht op het eigen reageren


De kracht van de therapie wordt versterkt door de lichaamsgerichte benadering (indien gewenst zonder fysieke aanraking) en gebeurt in alle rust. In het proces wordt samen met de cliënt eveneens gekeken naar het eigen gevoel van onveiligheid, dissociatie en afweerreacties van zowel lichaam als geest. Tijdens dissociatieve momenten worden bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn geplaatst.


Geen klacht of ervaringsverhaal klinkt Mariet ‘vreemd’ of bizar in de oren. Soms voelen mensen zich door een indrukwekkende of ingrijpende gebeurtenis ‘op slot’, niet in contact met de buitenwereld, ‘gevangen’ in het eigen lichaam, verstikt, maar half aanwezig, onder water, omhuld door een muur enz. enz. Of men kan chronische problemen hebben met de gezondheid, sociaal contact en/of moeilijke relaties. Het is een gevoel dat lastig in woorden te vatten is. Een zoektocht en je blijft zoeken. Het is een weten dat je iets moet, maar wat? Vaak hebben cliënten al van alles geprobeerd en zijn ten einde raad.


Voor wie is deze gespecialiseerde therapie geschikt?

Voor mensen die getuige zijn geweest of slachtoffer van een roofoverval, (dodelijk) ongeluk, ontploffing of natuurramp. Bij mensen die onderhevig zijn aan verdringing, ‘triggers’ ervaren (angst/paniekreacties in menigten, bij een bepaald geluid of geur) en herbelevingen, bij ziekte en pijn (na ingrijpende ziekenhuisopnames of operaties).

Bij complexe PTSS wanneer er sprake is van langdurig en ernstig trauma op jonge leeftijd (seksueel misbruik, incest, lichamelijke en geestelijke mishandeling, verwaarlozing en geweld) én voor nabestaanden van suïcide in familie- of vriendenkring.


N.B. Deze therapievorm is niet geschikt voor andere vormen van complexe PTSS zoals oorlogsslachtoffers en/of mensen met bipolaire of andere psychiatrische stoornissen. In geval van psychiatrische aandoeningen wordt er altijd doorverwezen naar GGZ-behandelaars.

 
E-mailen
Bellen
Map
Info